آرشیو بهمن, ۱۳۹۴

رشد فزاینده حملات فیشینگ

رشد فزاینده حملات فیشینگ

رشد فزاینده حملات فیشینگ حملات فیشینگ از نظر حجم و پیچیدگی رشد یافته اند. با توجه به گزارش جدید …

نور، دوربین، حرکت...

نور، دوربین، حرکت…

نور، دوربین، حرکت… فیس بوک محلی است برای عکس ، ویدیو، کامنت، اخبار ، نظرات و چیزهای دیگر. تا …

ریسک برای کلمات عبور

ریسک برای کلمات عبور

 ریسک برای کلمات عبور نقص های جدید در برنامه مدیریت پسورد lastpass و ریسک برای کلمات عبور به خاطر …