آرشیو اسفند, ۱۳۹۴

Dropbox

Dropbox و نیم میلیارد کاربر

Dropbox Dropbox و نیم میلیارد کاربر Dropbox یکی از برجسته ترین برنامه ها در زمینه ذخیره سازی ابری در …