آنتی ویروس رایگان
آنتی ویروس رایگان

امروزه اکثر کمپانی های تولید کننده آنتی ویروس، یک نسخه رایگان با اهداف زیر ارایه میدهند:

افزایش مخاطبین

آشنایی کاربران با محیط نرم افزار قبل از خرید

و ……

لطفا توجه بفرمایید که در نسخه های رایگان ارایه شده 30 تا 40 درصد امکانات نرم افزار فعال بوده و امنیت شما را تضمین نمی نماید.