برنامه های ناسازگار با کسپرسکی اینترنت سکیوریتی

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی

برخی برنامه ها با کسپرسکی اینترنت سکیوریتی سازگار نیستند و مانع از اجرای صحیح برنامه می شوند، بهتر است قبل از نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برنامه های ناسازگار را حذف کنید.

لیست برنامه های ناسازگار که به صورت خودکار حذف خواهند شد.

Acer LANScope Agent 2.2.25.84 x32/x64
Adaptive Security Analyzer 2.0
Ad-Aware 7-8
Ad-Aware 9.6.0
AEC TrustPort Antivirus 2.8.0.2237
AEC TrustPort Personal Firewall 4.0.0.1305
Agnitum Outpost Antivirus Pro 6 x32/x64
Agnitum Outpost Firewall 1.0
Agnitum Outpost Firewall 1.0 SDK
Agnitum Outpost Firewall 2.5
Agnitum Outpost Firewall 2.x
Agnitum Outpost Firewall Pro 2.1
Agnitum Outpost Network Security Client 3.5
Agnitum Outpost Security Suite Pro 6.0 x32/x64
Agnitum Spam Terrier x32/x64
AhnLab SpyZero 2007 and SmartUpdate
AhnLab V3 Internet Security 7.0 Platinum Enterprise x32/x64
AhnLab V3 Internet Security 8.0 x32/x64
ALWIL Software Avast 4.7
Alyac Antivirus x32/x64
ArcaVir Antivir/Internet Security 09.03.3201.9
Ashampoo Anti-Malware 1.11
Ashampoo AntiSpyware 2 v 2.05
Ashampoo AntiVirus
AtGuard 3.2
Authentium Command Anti-Malware v 5.0.5
Authentium Command Anti-Malware v 5.0.9
Authentium Command Anti-Malware v 5.1.0
Authentium Command AV 4.90.x / 4.92.x
Authentium Command AV 4.94.9
Authentium Safe Central 3.0.2.3236.3236
AVG 2011 x32/x64
AVG 2012 Free 2012.0.1901 x32/x64
AVG 2012 x32/x64
AVG 2012.0.1913 x32/x64
AVG 2014 x32/x64
AVG 9.0 x32/x64
AVG AntiVirus 2014 x32/x64
AVG Anti-Virus Business Edition 2012
AVG Anti-Virus Business Edition x64
AVG Anti-Virus FREE / AntiVirus / Internet Security 2015 x32/x64
AVG Anti-Virus FREE / Internet Security 2014 x32/x64
AVG Anti-Virus FREE 2013 13.0.0.2654 x32/x64
AVG AntiVirus/Internet Security 2011
AVG Free 9.0 x32/x64
AVG Identity Protection 8.5
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 10.0.0.567
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 10.00.00.36
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 10.2.0.83
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 10.2.0.98
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 12.0.0.144
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 12.0.0.254
Avira AntiVir PersonalEdition Classic 7 – 8
Avira AntiVir Premium
Avira AntiVir Premium / Avira Premium Security Suite 2010
Avira AntiVir Professional 10
Avira AntiVir Professional 10.2
Avira AntiVir Server 10.0.0.1824
Avira AntiVir Server/Desktop 12.0.0.1236
Avira Antivirus Premium 2012 – 2013
Avira Endpoint Security 2.6
Avira Free Antivirus / Antivirus Suite / Family Protection Suite / Internet Security Suite 14.0.3.350
Avira Free Antivirus 12.0.0.207
Avira Free Antivirus 15.0.9.504
Avira Internet Security 2012 – 2013
Avira Internet Security Suite 14.0.10.96
Avira Management Console Agent \ Avira Professional Security Management agent x32/x64
Avira Premium Security Suite x32/x64
Avira Professional Security 12.1.9.1580
Bitdefender 2009 12.0.11.5
Bitdefender 2009 Internet Security 12.0.11.5
Bitdefender 2009 Total Security 12.0.11.5
Bitdefender 2010 Total Security 13.0.21
Bitdefender 2011 14.0.29 x32/x64
Bitdefender 2012 15.0.36
Bitdefender 8 Professional (Fr)
Bitdefender 8 Professional Plus
Bitdefender 8 Standard
Bitdefender 8 Standard (Fr)
Bitdefender 9 Professional Plus
Bitdefender 9 Standard
Bitdefender Antivirus 2008
Bitdefender Antivirus 2009 12.0.10
Bitdefender Antivirus Plus 10
Bitdefender Antivirus Plus 10.247
Bitdefender Antivirus Plus 2013 x32/x64
Bitdefender Antivirus Plus 2015 x32/x64
Bitdefender Business Client 11
Bitdefender Business Client 11.0.20
Bitdefender Business Client 11.0.22
Bitdefender Business Client 3.5.1.0/3.5.2.153
Bitdefender Client Professional Plus 8.0.2
Bitdefender DeploymentTool Agent 3.5.2.242
Bitdefender for FileServers 2.1.11
Bitdefender Free Edition 2009 12.0.12.0
Bitdefender Internet Security 2008
Bitdefender Internet Security 2009
Bitdefender Internet Security 2009 12.0.8
Bitdefender Internet Security 2010
Bitdefender Internet Security 2011 14.0.28 x32/x64
Bitdefender Internet Security 2013 v. 16.16.0.1348 x32/x64
Bitdefender Internet Security 2015 x32/x64
Bitdefender Internet Security v10.108
Bitdefender Management Agent 3
Bitdefender Management Agent 3.0.5
Bitdefender Management Agent 3.1.8
Bitdefender Management Agent 3.1.9
Bitdefender Professional Edition 7.2 (Fr)
Bitdefender Security for Windows Servers 3.5.17
Bitdefender Standard Edition 7.2 (Fr)
Bitdefender Total Security 2008
Bitdefender Total Security 2008 11.0.14
Bitdefender Total Security 2013 v.16.16.0.1348 x32/x64
Bitdefender Total Security 2015 x32/x64
CA AntiVirus 2008
CA Anti-Virus Plus 7
CA Anti-Virus r8.1 / CA eTrustITM Agent r8.1 x32/x64
CA eTrust AntiVirus 7
CA eTrust AntiVirus 7.1
CA eTrust AntiVirus 7.1.0192
CA eTrust AntiVirus 7.1.0194
CA eTrust InoculateIT 6.0
CA eTrust ITM 8.1
CA eTrust ITM 8.1 and iGateWay 4.2.0.2
CA eTrust ITM 8.1.00
CA eTrust ITM 8.1.637
CA eTrust ITM 8.1.637 for Windows 2003 x32/x64
CA eTrust ITM Agent 8.0.403
CA eTrust Pestpatrol 5.0
CA HIPS Managed Client 1.0
CA Licensing 1.57.1
CA PC Security Suite 6.0 \ Private PC Security Suite 6.0
CA PC Security Suite 6.0.00
CA Total Defense R12 Client 12.0.831 x32/x64
CA Total Defense R12 Client x32/x64
Cipafilter Client Tools 0.952
ClamWin Free Antivirus x32/x64
Command Anti-Malware for Enterprise 5.1.12
Command AntiVirus for Windows 4
Command AntiVirus for Windows 4.94.5
Command AntiVirus for Windows Enterprise 4.94.5
Command AntiVirus for Windows Enterprise 4.95.2
Comodo AntiSpam 2.6.0.0 x32/x64
Comodo AntiSpam 2.7.0.11
Comodo BOClean 4.25
Comodo Firewall Pro 1.0 – 3.x
Comodo Internet Security 3
Comodo Internet Security 4.0.4167.742/4.0.10770.828
Comodo Internet Security 5.0
Comodo Internet Security 5.9
CyberDefender Early Detection Center 5
Dr.Web AntiVirus for Windows Servers 4.33
Dr.Web CommuniGate Plugin 4.33
Dr.Web Enterprise Agent
Dr.Web Enterprise Client ver 5,6 x32/x64
Dr.Web Enterprise Server 6.00 x32/x64
Dr.Web Enterprise Server 6.00.11300
Dr.Web Enterprise Server 6.01.09160 x64
Dr.Web for Windows 4.30
Dr.Web Security Space Pro 6.0 7.0.1.06050
eEye Digital Security Blink 4
Emsisoft Anti-Malware 5.1
eScan Anti-Virus (AV) for Windows 9.0
eScan Anti-Virus Edition 10.0.962.356 DB
eScan Anti-Virus for SMB 10.0.962.356 DB
eScan Corporate 10.0.962.356 DB
eScan Corporate 2.0.016.1
eScan Corporate for Windows 11.0.1139.998
eScan IIS for SMB 10.0.997.491 DB
eScan Internet Security Suite 9.0 for Windows
eScan Virus Control (VC) Edition for Windows
ESET Antivirus 3.0.642.0 eng
ESET Antivirus 3.0.672.0 English
ESET Antivirus 3.0.672.0 Spanish
ESET Antivirus 3.642 German
ESET Antivirus 3.650 German x64
ESET Antivirus 3.650 Rus x32/x64
ESET Antivirus 3.650 x32/x64
ESET Endpoint Antivirus 5.0.2126.0 x86
ESET NOD32 3.x & 4.x & 5.x generic script x32/x64
ESET NOD32 4.0.467,4.0.627
ESET NOD32 4.0.468 EN
ESET NOD32 4.2.71.2 fr x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 3.0.551.0
ESET NOD32 Antivirus 3.0.563.0
ESET NOD32 Antivirus 3.0.621
ESET NOD32 Antivirus 3.0.644.0 Traditional Chinese
ESET NOD32 Antivirus 3.0.645 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 3.0.667.0
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669 EN
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669 Turkey
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669.0 Сhina
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669.0 French
ESET NOD32 Antivirus 3.0.669.0 Traditional Chinese
ESET NOD32 Antivirus 3.0.672.0 FRA
ESET NOD32 Antivirus 3.0.672.0 RU
ESET NOD32 Antivirus 3.0.684 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 3.0.684.0
ESET NOD32 Antivirus 3.0.695
ESET NOD32 Antivirus 3.0.695 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 3.0.695.0 Traditional Chinese
ESET NOD32 Antivirus 4.0.314 Russian
ESET NOD32 Antivirus 4.0.314 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.314.0 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.417
ESET NOD32 Antivirus 4.0.417 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.0.417.0 FRA
ESET NOD32 Antivirus 4.0.424.0 RUS
ESET NOD32 Antivirus 4.0.424.0 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.437 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.0.437.0
ESET NOD32 Antivirus 4.0.441
ESET NOD32 Antivirus 4.0.467 Rus
ESET NOD32 Antivirus 4.0.467 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.467.0 Traditional Chinese x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474 PL
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474.0
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474.10 Traditional Chinese x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.35 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.40 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.2.40 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.40.10 Brazil x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.40.10 FRA x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.40.10 x64 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.2.42.0 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.58
ESET NOD32 Antivirus 4.2.64 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.64 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.67 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.67.10 Traditional Chinese x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71.2 Traditional Chinese x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71.2 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71.3 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71.3 x64 ita
ESET NOD32 Antivirus 4.2.76 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.76.1 Rus
ESET NOD32 Antivirus 6.0.306.2 russian x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 7.0.302.26 russian x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 7.0.302.8 x86 russian
ESET NOD32 Antivirus 8.0.304.1 russian x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.3 russian x32/x64
ESET NOD32 Antivirus Brazilian 3.0.672
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 3.0.650.0 Spanish
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4.0.424.0
ESET NOD32 Antivirus rus 3.0.669.0
ESET NOD32 for Windows 2.x
ESET NOD32 for Windows 2.xx
ESET Remote Administrator Console 2.0.29
ESET Remote Administrator Console 3.0.105
ESET Remote Administrator Server 3.0.105
ESET Smart Security 3.0.645 Spanish
ESET Smart Security 3.0.667 Spanish
ESET Smart Security 3.0.672 English
ESET Smart Security 3.0.672.0 Spanish
ESET Smart Security 3.0.695 Spanish
ESET Smart Security 3.0.695 x64 Spanish
ESET Smart Security 4.0.314.0
ESET Smart Security 4.0.314.0 PL
ESET Smart Security 4.0.314.0 Spanish
ESET Smart Security 4.0.314.0 x64
ESET Smart Security 4.0.417 x64
ESET Smart Security 4.0.417.0 Fr
ESET Smart Security 4.0.417.0 Spanish
ESET Smart Security 4.0.424.0 Fr
ESET Smart Security 4.0.424.0 PL
ESET Smart Security 4.0.424.0 Spanish
ESET Smart Security 4.0.424.0 Spanish
ESET Smart Security 4.0.437 x64
ESET Smart Security 4.0.437.0 Fr
ESET Smart Security 4.0.437.0 PL
ESET Smart Security 4.0.437.0 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.0.467 Spanish
ESET Smart Security 4.0.467.0
ESET NOD32 Antivirus 4.0.474 Spanish
ESET Smart Security 4.2.22.0 x64
ESET Smart Security 4.2.40
ESET Smart Security 4.2.40.10 x64
ESET Smart Security 4.2.64 Spanish
ESET NOD32 Antivirus 4.2.64 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71 Spanish x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 4.2.71 x32/x64
ESET Smart Security 4.2.76.0 x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 6.0.306.2 russian x32/x64
ESET NOD32 Antivirus 6.0.306.2 russian x32/x64
ESET Smart Security 7.0.302.8 x86 russian
ESET Smart Security 8.0.304.1 russian x32/x64
ESET Smart Security German x32/x64
ESET Smart Security Rus x32/x64
ESET Smart Security x32/x64
eTrust Anti-Spam 2005
eTrust AntiVirus 7.1.194
eTrust EZ Antivirus 2005-2008
eTrust EZ Antivirus 6.1
eTrust EZ Firewall 6.1.7.0
eTrust Personal Firewall 5.5.114
Filseclab Personal Firewall
FortiClient 3
F-PROT Antivirus 6.0.9.1 x32/x64
F-PROT Antivirus for Windows 6
F-PROT Antivirus for Windows 6
F-PROT Antivirus for Windows 3
F-Secure ANTI-VIRUS
F-Secure Anti-Virus / STREAM Antivirus 9.20 / F-Secure Antivirus for workstation 9.01
F-Secure Anti-Virus 2006
F-Secure Anti-Virus 5-6
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers 7.01
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers 7.20
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers 8.00 build 123
F-Secure Anti-Virus for Workstation 9.10
F-Secure Anti-Virus for Workstation 9.20
F-Secure Anti-Virus for Workstations – Virus & Spy Protection 2009
F-Secure Anti-Virus for Workstations 9.0
F-Secure Anti-Virus for Workstations 9.0 + DeepGuard
F-Secure Anti-Virus/Internet Security 2008
F-Secure Anti-Virus/Internet Security 2009
F-Secure Client Security – Virus & Spy Protection
F-Secure Client Security 7.11
F-Secure Client Security 8.01
F-Secure Client Security 9.00/2010/2011
F-Secure Client Security 9.01
F-Secure Client Security 9.11
F-Secure Client Security 9.20
F-Secure Client Security 9.30
F-Secure Client Security 9.31
F-Secure Client Security 9.32
F-Secure Internet Security 2012
F-Secure SAFE Internet Security
G DATA AntiVirus 19.0.0.53
G DATA AntiVirus 2010
G DATA AntiVirus 2012
G DATA AntiVirus Client
G DATA AntiVirusKit 2005
G DATA Internet Security 19.0.0.53
G DATA InternetSecurity 2008
G DATA InternetSecurity 2010
G DATA InternetSecurity 2011
G DATA Total Care 19.0.0.53
G DATA TotalCare 2010
Grisoft AVG 8.5 Free x32/x64
Grisoft AVG 8.5 x32/x64
Grisoft AVG LinkScanner® 8.5 x32/x64
HitmanPro.Alert 2.6.5.77 x32/x64
Infowatch Crypto Storage EN x32/x64
Infowatch Crypto Storage x32/x64
InfoWatch CryptoStorage (2.0.70)
InfoWatch CryptoStorage (2.1.36)
Installer for User Profile Hive Cleanup Service 1.6.36
Integrity Flex 5
IObit Security 360
eTrust Personal Firewall 5.5.2
K7AntiVirus 7.0
K7TotalSecurity 10
K7TotalSecurity 5
Kaspersky Anti-Virus 1 / 0 / -1 / 5
Kaspersky Anti-Virus 1 / 7 / -1 / 9
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
Kaspersky Anti-Virus 2013 / 1 / 1 / -1 / 2
Kaspersky AntiViral Toolkit Pro
Kaspersky Anti-Virus 4.x
Kaspersky Anti-Virus 5.0 for Windows File Servers
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver AVPG (9x)
Kaspersky Anti-Virus driver KL1
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLICK (9x)
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLIN (9x)
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLMC (9x)
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLOP (9x)
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLPF (9x)
Kaspersky Anti-Virus 7.0 SOS
Kaspersky Anti-Virus driver KLPID (9x)
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstation 5.0 (5.0.145 – 5.0.225)
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 5.0 (5.0.527 – 5.0.712)
Kaspersky Anti-Virus Lite 4.5
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0
Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0 (5.0.16 – 5.0.20)
Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0 (5.0.372 – 5.0.712)
Kaspersky Anti-Virus 19
Kaspersky Anti-Virus 18
Kaspersky Anti-Virus 17
Kaspersky Anti-Virus 16
Kaspersky Anti-Virus 15
Kaspersky Anti-Virus 14
Kaspersky Anti-Virus 13
Kaspersky Anti-Virus 12
Kaspersky Anti-Virus 11
Kaspersky Anti-Virus 10
Kaspersky Anti-Virus 9
Kaspersky Internet Security 7
Kaspersky Internet Security 6
Kaspersky Internet Security 18
Kaspersky Internet Security 17
Kaspersky Internet Security 16
Kaspersky Internet Security 15
Kaspersky Internet Security 14
Kaspersky Internet Security 13
Kaspersky Internet Security 12
Kaspersky Internet Security 11
Kaspersky Internet Security 10
Kaspersky Internet Security 9
Kaspersky Crypto Storage EN x32/x64
Kaspersky Crypto Storage RU x32/x64
Kaspersky CRYSTAL
Kaspersky Total Security
Kaspersky Security Cloud
eTrust Personal Firewall 5.5.5
eTrust Personal Firewall 5.5.2
eTrust Personal Firewall 5.5.3
eTrust Personal Firewall 5.5.1
Kerio Personal Firewall 6.7.6 x32/x64
Kerio Personal/WinRoute Firewall 6.5.2 x32/x64
Kerio WinRoute Firewall 6.0
Kerio WinRoute Firewall 6.3
KLFLTDEV Upper Filter
Lamantine Sticky Password
LANDesk Antivirus 8
eTrust Personal Firewall 5.5.0
Lavasoft Personal Firewall x32/x64
Lightspeed Security Agent (x64) 8.00.01
Lightspeed Security Agent 7
Lightspeed Security Agent 7.01.02
Lightspeed Security Agent 7.01.03
Lightspeed Security Agent 7.02.01
Lightspeed Security Agent 7.02.03
Lightspeed Security Agent 8.00.01
Lightspeed Security Agent 8.00.02
Lightspeed Security Agent 8.00.03
Lightspeed Security Agent 8.01.02
Lightspeed Security Agent 8.01.04
Lightspeed Security Agent 8.02.01 x32/x64
Lightspeed Security Agent 8.02.02
Lightspeed Systems Security Agent 6.0
Lightspeed Systems Security Agent 6.2.0
Look ‘n’ Stop Firewall 2.06
McAfee Agent (generic)
McAfee Agent 4.0
McAfee Agent 4.0.0.1496
McAfee Alert Manager 4.7.1
McAfee Anti-Spyware Enterprise 8.5
McAfee Anti-Spyware Enterprise Module
McAfee Desktop Firewall 8.0 / 8.5
McAfee Firewall 4
McAfee Firewall Protection Service 5.2.0.603
McAfee Firewall Protection Service 8.2.120
McAfee McAfee Security Scan Plus 3.10.106.1 x32/x64
McAfee Personal Firewall Plus 7
McAfee Security Center 10.0.587
McAfee Site Advisor 3.0.163
McAfee SiteAdvisor
McAfee SiteAdvisor 2.x
McAfee SiteAdvisor Enterprise Plus 3.0.0.476
McAfee Total Protection 10.5.178
McAfee Total Protection 11.0.623 build 12.0.129.0
McAfee Virus and Spyware Protection Service
McAfee Virus and Spyware Protection Service 5.2.2.104
McAfee Virus and Spyware Protection Service 5.2.2.121
McAfee Virus Scan Enterprise 8.0.0 Patch 10
McAfee VirusScan 4.5.1
McAfee VirusScan 4.5.1 Dutch
McAfee VirusScan 4.5.1 French
McAfee VirusScan 4.5.1 German
McAfee VirusScan 4.5.1 Italian
McAfee VirusScan 4.5.1 Korean
McAfee VirusScan 4.5.1 Polish
McAfee VirusScan 4.5.1 Portuguese
McAfee VirusScan 4.5.1 Simplified Chinese
McAfee VirusScan 4.5.1 Spanish
McAfee VirusScan 4.5.1 Swedish
McAfee VirusScan 4.5.1 Traditional Chinese
McAfee VirusScan Enterprise 7.0
McAfee VirusScan Enterprise 7.0 German
McAfee VirusScan Enterprise 7.1
McAfee VirusScan Enterprise 7.1 French
McAfee VirusScan Enterprise 7.1 German
McAfee VirusScan Enterprise 7.1.0
McAfee VirusScan Enterprise 8.0
McAfee VirusScan Enterprise 8.0 German
McAfee VirusScan Enterprise 8.0 italian
McAfee VirusScan Enterprise 8.0 Spanish
McAfee VirusScan Enterprise 8.0.0
McAfee VirusScan Enterprise 8.0i French
McAfee VirusScan Enterprise 8.5.0i
McAfee VirusScan Enterprise 8.7.0i
McAfee VirusScan Enterprise 8.8.0
McAfee VirusScan Home Edition
Microsoft AntiSpyware
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.19
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.1941
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.1973
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.1981.0
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.1993
Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service 1.5.1996
Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service 1.0
Microsoft Forefront Server Security 10.0
Microsoft Security Client 2.1.1116.0
Microsoft Security Essentials (all versions) x32/x64
MS Security Essentials / Forefront EP 2-4 x32/x64/ MS System Center 2012 EP x32/x64
Norman Endpoint Protection 7.20
Norman Endpoint Protection 8.10.0300 x64
eTrust Personal Firewall 5.5.42
Norman Virus Control 2008 5.99
Norman Virus Control 5.8
Norman Virus Control 5.9
Nortel Networks Contivity VPN Client 5.0.1
Norton AntiVirus 5.02 for Windows NT Workstation
Norton AntiVirus Corporate Edition 7.0
Norton AntiVirus Corporate Edition 7.5
Norton AntiVirus Corporate Edition 7.6.0.0000
nProtect Antivirus/Antispyware 2007
Orange AntiVirus Firewall
OSCE_MSI_NT_CLIENT
Panda AdminSecure 2007-2010
Panda Antivirus 2007/2008 3.01.00
Panda Antivirus Pro 2009 – 2014 x32/x64
Panda Antivirus Pro 2015
Panda Client Shield 4.01.10 / Panda Security for Desktops 4.03.10.0000
Panda Endpoint Protection 5.50.00.0000 x32/x64
Panda Global Protection 2012 v5.01.00
Panda Global Protection 2015
Panda GOLD Protection 2015
Panda Internet Security 2015
Panda Platinum Internet Security
Panda Security for Desktops 4.50
Panda Security for Desktops 4.50.22
Panda Security for File Servers 8
Panda Security for File Servers 8.50
Panda WebAdmin AntiVirus
Password Manager XP 3
PC Tools Firewall Plus 3.0 for Windows
PC Tools Firewall Plus 5.0
PC Tools Spyware Doctor 8.0 – 9.0 \ PC Tools Internet Security 8.0
PC-cillin AntiVirus 2002
PeoplePC Internet Security 1.5
PeoplePC Internet Security Pack / EarthLink Protection Center
PrivateFirewall 6-7
Quick Heal AnitVirus 2008
Quick Heal Total Security 2008
SiWinAcc.sys Driver
Sophos Antivirus 6.x/4.x
Sophos Antivirus 6.x/5.x
Sophos Anti-Virus 7.x
Sophos Anti-Virus version 4.6.10
Sophos AutoUpdate 2.x
Sophos Endpoint Security and Control 9.X – 10.x \ Sophos Anti-Virus 10.0.10
Sophos Enterprise Console 3.0.0
Sophos Enterprise Console 4.5.0
Sophos NAC Application Server 3.5.305.0 x32/x64
Sophos Safeguard 5.50.0
Spam Monitor 3.0
Spybot – Search & Destroy 1.3 & 1.4
Spybot – Search & Destroy 1.6.2
StarForce SafenSec
Steganos Internet Anonym Pro 7
Subelt iHate Spam 4.0.632
Subelt iHate Spam Outlook Edition
Sunbelt iHate Spam for Microsoft Outlook 5
Sunbelt iHate Spam for Outlook 5.3.4347.0
Sunbelt Personal Firewall 4.5
Sunbelt personal Firewall 4.6.1861
Sunbelt VIPRE 3.0
Sunbelt VIPRE Antivirus and Antispyware 3.2.1881.2
Super Security ZERO
SUPERAntiSpyware Free Edition 4.26.0.1002
Sygate Personal Firewall 5
eTrust Personal Firewall 5.5.0
Sygate Personal Firewall 5.5
Symantec AntiVirus 10.0.1000.1
Symantec AntiVirus 10.0.1000.1
Symantec AntiVirus 10.0.2.2000
Symantec AntiVirus 10.0.2000.2 german
Symantec AntiVirus 10.2.0.276
Symantec AntiVirus 10.0.6.600
Symantec AntiVirus 10.2.0.276
Symantec AntiVirus 10.1.4.4000
Symantec AntiVirus 10.1.5.5000
Symantec AntiVirus 10.1.5000.5 for x64
Symantec AntiVirus 10.1.6.6000 x32/x64
Symantec AntiVirus 10.1.7.7000 x32/x64
Symantec AntiVirus 10.1.8.8000
Symantec AntiVirus 10.2.0.276
Symantec AntiVirus 10.2.1000.1 x32/x64
Symantec AntiVirus 10.2.2000.2
Symantec AntiVirus 10.2.0.276
Symantec AntiVirus 10.2.3.3000
Symantec AntiVirus 10.2.4000.4 x32/x64
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8
Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0.0
Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0.4
Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0.6
Symantec Client Firewall 8.7.4.79 & Symantec AntiVirus 10.1.4.4000
F-Secure Client Security 9.00/394/0
Symantec Client Security 10.1.5000.5
Symantec Client Security 10.1.7000.7
Symantec Client Security 10.1.8000.8
Symantec Client Security 10.1.9000.9 x32/x64
F-Secure Client Security 9.32
Symantec Endpoint Protection 11.0.20 x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.2000.1567
Symantec Endpoint Protection 11.0.2010.25
Symantec Endpoint Protection 11.0.2020.56
Symantec Endpoint Protection 11.0.3 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.4000.2295
Symantec Endpoint Protection 11.0.4010
Symantec Endpoint Protection 11.0.4014.26
Symantec Endpoint Protection 11.0.4202.75 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.5002.333 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.6000.550 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.6005.562 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.6100.645 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.6200.754 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.6300.803 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.700.975 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.7101.1056 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.7200.1147 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 11.0.780.1008 and 11.0.1000.1375
Symantec Endpoint Protection 11.0.901.2006
Symantec Endpoint Protection 12.0.1001.95 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.0.122.192 Brazil x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.1000.157 FR x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.1000.157 IT x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.1000.157 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.1101.401 Eng
Symantec Endpoint Protection 12.1.2015.2015 IT x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.671.4971 FR x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.671.4971 x32/x64
Symantec Endpoint Protection 12.1.671.4971.105 x32/x64
Symantec Endpoint Protection x64 11.0.1000.1375
Symantec Endpoint Protection x64 11.0.4000.2295
Symantec Endpoint Protection x64 11.0.4014.26
Symantec Norton AntiVirus 2004 Professional
Norton AntiVirus 2005
Norton AntiVirus 2008
Symantec Norton Internet Security 2005/2006 (8.0.0.64)
Norton Internet Security 2007
Symantec Protection Agent 5.1
Symantec.cloud – Cloud Agent
TEGAM International ViGUARD
Tiny Firewall Pro 6.0
Tiny Personal Firewall 6.5.92
Trend Micro Anti-Spyware 3.0/3.5
Trend Micro Client/Server Security Agent 3.7.1055
Trend Micro OfficeScan Client 5.0 – 10.0
Trend Micro OfficeScan Client 8 / 10
Trend Micro OfficeScan Server 10.5.1083
Trend Micro PC-cillin AntiSpam Pilot
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2005
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2006 (14)
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2008
Trend Micro ServerProtect 5.58
Trend Micro ServerProtect 5.80
Trend Micro ServerProtect 5.80 x64
Trend Micro Titanium Internet Security x32/x64
Trend Micro Titanium Internet Security x32/x64
Trend Micro Titanium Internet Security x32/x64
Trend Micro Worry-Free Business Security Agent 7.0 x86
Trust EZ Firewall 5.1.039
Trustport Antivirus 2013/Internet Security 2013/Total Protection 13.0.6.5088
Update for Windows 8.1 (KB3013769)
V3 Lite
Vexira Antivirus CMS 7
Vexira Antivirus for Windows Servers 5.3
Vexira Antivirus for Windows Servers 7
Vexira Antivirus Professional 5.3
Vexira Antivirus Professional 7.3
Vexira/VirusBuster Antivirus Professional 6.2
VIPRE Antivirus
VIPRE Antivirus 4.0.3248
VIPRE Antivirus 4.0.3275
VIPRE Antivirus 4.0.3907 / VIPRE GFI Business Agent 5.0
VIPRE Antivirus 7.0.6.2
VIPRE Internet Security
VIPRE Internet Security
ViRobot Desktop 5.0
ViRobot Desktop 5.5 ISMS
ViRobot ISMS Client 3.5
ViRobot Windows Server 3.5
Virus Block ADA 32 3.12.10.1
Virus Buster Internet Security 6.0
Virus Chaser 5.0a
Virus Removal Tool Driver x32/x64
VirusBlokAda AntiVirus 3.11
Wave software driver
Webroot AntiSpyware Client 3.5
Webroot AntiSpyware Client 3.5.1.5088
Webroot AntiSpyware Client 3.5.1.5118
Webroot Internet Security Essentials 6.0 / Webroot AntiVirus and AntiSpyware
Windows Live OneCare 2.0.2500.14
Zillya! Antivirus 1.1.2343.0
Zone Labs IMsecure 1.5.0.39

لیست برنامه های ناسازگار که باید به صورت دستی حذف شوند.

360 Anti Virus
360 Safety Guard / 360 Antivirus / 360 Safe Defender
AES Encryption Module 1.0.1.813 (Module 1/ Module 2)
Agnitum Outpost Firewall Pro 6.0 x32/x64
AhnLab SpyZero 2006
AhnLab V3 VirusBlock 2006
AhnLab V3 VirusBlock Internet Security 2007 7.0.0.274
AhnLab V3 VirusBlock Internet Security 2007 Platinum
Aluria Security Center
ALWIL Avast 5
ALWIL Software Avast 4.0
ALYac 2.1
America Online Antivirus (Powered by McAfee)
AntiVir Windows Workstation 7.06.00.507
ArcaVir Antivir/Internet Security 09.03.3201.9 x64
Authentium Safe Central 4.0.0.168
Avast! Free Antivirus / Internet Security / Premier / Pro Antivirus 10.2
Avast! Free Antivirus / Internet Security / Pro Antivirus / Premier 9
Avast! Free Antivirus / Pro Antivirus / Internet Security 7
Avast! Free Antivirus / Pro Antivirus / Internet Security 8
Avast! Free Antivirus 10
Avast! Free Antivirus 1
AVG 10.0.1136 Free Edition
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus 8.0 – 10.0 / Avira Professional Security 12
Avira AntiVir PersonalEdition Premium 7.06
Avira Premium Security Suite 2006
Avira WebProtector 2.02
Baidu Antivirus 4
Bitdefender Antivirus Plus x32/x64
Bitdefender Antivirus Pro 2011
Bitdefender Free Edition
Bitdefender Internet Security x32/x64
Bitdefender Total Security x32/x64
BullGuard
BullGuard AntiVirus x32/x64
CA eTrust PestPatrol Anti-Spyware
CA eTrust PestPatrol Anti-Spyware Corporate Edition
CA eTrust Suite Personal 2008
Cisco Security Agent 6
ClamAV 1.0.26 / gredAV
ClamWin Antivirus x32/x64
Comodo Antivirus / Antivirus Advanced / Firewall / Internet Security Premium / Internet Security Pro / Internet Security Complete 8
eTrust AntiVirus 7.1.1
Comodo Internet Security / Comodo Antivirus / Comodo Firewall 6.0
Comodo Internet Security / Comodo Antivirus 6.1
Comodo Internet Security Premium / Internet Security Pro / Firewall / Antivirus / Antivirus Advanced 7
Comodo Safe Surf 1.0.0.7 x32/x64
CyberDefender Link Patrol 6
Anti-Virus 4, 33
Kaspersky Anti-Virus 5
Kaspersky Anti-Virus (5, 0, 0)
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows 4.30
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows 4.30
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Anti-virus for Windows servers 6.00.2.03050 (x86)
Dr.Web Protection driver
Dr.Web Security Space 10.0 x32/x64
Dr.Web Security Space 6.00.0.04080 x32/x64
Dr.Web Security Space 8.0.2.2040 x32/x64
Dr.Web Security Space 9.0.0.09170 x32/x64
Dr.Web Security Space 9.0.1.04071 x32/x64
Dr.Web Security Space Pro 6.0 x64 build 4080
Dr.Web Security Space Pro 6.0 x86
DrVirus 3.0
EarthLink Protection Center
EarthLink Protection Control Center
ESET NOD32 Antivirus 4.2.67.10 x32/x64
ESET Smart Security 4.0.467.0
F-Prot Antivirus 6
Super Security ZERO v16 x32/x64
G DATA AntiVirus 1
G DATA AntiVirus 2011
G DATA AntiVirus 2013 x32/x64
G DATA AntiVirus 2014
G DATA Antivirus 2015
G DATA AntiVirus 25.1.0.3
G DATA AntiVirus 2007
G DATA Internet Security 2013 x32/x64
G DATA Internet Security 2015
G DATA Internet Security 25.1.0.3
G DATA InternetSecurity 2014
G DATA AntiVirusKit 2006
G DATA Internet Security 2013 x32/x64
G DATA Total Protection 2015
G DATA Total Care 25.1.0.3
G DATA TotalCare 2014
Grisoft AVG 6.x
Grisoft AVG 7.x
Grisoft AVG 8.x x32/x64
Ikarus virus utilities 1.0.97
Iolo Antivirus 4.94.6
Jiangmin Antivirus KV2008
Jiangmin Antivirus Software
Bitdefender Internet Security x32/x64
K7 Anti-Virus Premium 12.0
Kingsoft AntiSpyware 2006 +
Kingsoft AntiVirus
Kingsoft Internet Security
Kingsoft Internet Security 2006 +
Kingsoft Internet Security 2007
Kingsoft Internet Security 2015
Kingsoft Internet Security 9
Kingsoft Internet Security 2007
Kingsoft SecurityCare-ksaduba
Kingsoft System Defender 2.8.1.136
Lavasoft Anti-Virus Helix
McAfee Antivirus Software
McAfee Host Intrusion Prevention 7.00.0700
McAfee Security Scan Plus 3.0.250.5
McAfee SpamKiller
McAfee VirusScan
McAfee VirusScan 7.0
McAfee VirusScan Core
McAfee VirusScan Online
McAfee VirusScan Professional Bonus Pack
Microsoft Windows OneCare Live AntiSpyware and AntiVirus
NANO AntiVirus
NAVER Anti-virus 1.0.0.24
Nifty Security24
Norman Endpoint Protection Stand Alone 8.10.0300 x86
Norman Security Suite 7.10.1
Norman Security Suite 8.0
Norman Security Suite 9.00.0100
Norton 360 6.0.0.145 x32/x64
Norton 360 6.0.1.2 x32/x64
Norton AntiVirus 2001
Norton AntiVirus 2002
Norton AntiVirus 2002 Professional Edition
Norton AntiVirus 2003 Professional Edition
Norton AntiVirus 2004
Norton AntiVirus 2007
Norton Confidential 1.0.0
Norton Confidential 1.5.1.8
Norton Internet Security / Norton Antivirus 2009-2013 / Norton 360 v.20.1.0.24
Norton Internet Security 2005
Norton Internet Security 2008
Norton Internet Security 2005
Norton Internet Security 2004
Online Armor 4.0
Orange Launch pad 1.62.366.0
Orbit Downloader
Panda Antivirus
Panda AntiVirus 2004
Panda AntiVirus -2008
Panda Global Protection / Panda Gold Protection
Panda Internet Security 2007-2008
Panda Internet Security 2009 – 2014 / Panda IS 2012 for Netbooks
PC Tools AntiVirus
PC Tools Internet Security 2008
PC-cillin AntiVirus 2003
PeoplePC Internet Security 1.5
Prevx 3.0
RAV AntiVirus
Rising AntiVirus
Rising Antivirus 2007/ Virus Killer
Rising Internet Security
Rising Personal Firewall 20
Securitoo AntiVirus Firewall 7.x
SOURCE NEXT Virus Security ZERO
StarForce SafenSec Pro
Sunbelt Kerio Personal Firewall 4.3
Symantec Norton 360 v5.0.0.125
Symantec Norton 360 v6.0.0.54 Beta
Symantec Norton 360 ver. 1.0.0.184
Trend Micro Security Server
Trend Micro Anti-Spyware for SMB / Enterpise 3.x
Trend Micro Internet Security 2009 x32/x64
Trend Micro Internet Security 2010 x32/x64
Trend Micro Titanium Internet Security x32/x64
Trend Micro Titanium Maximum Security 2012
Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 v5.00
V3 Lite x64
Vexira Antivirus prof for x64
Vexira Antivirus prof for x64 and all vista
ViPNet Office Firewall
Filseclab Personal Firewall
ViRobot Desktop 5.5
Virus Dr.(v10)
Virus Security v9 – 10
Virus Security x32/x64
Virus Security ZERO
VirusBuster for x32/x64
VirusBuster Personal 5.2
VirusBuster Professional 5.2
Webroot SecureAnywhere
Webroot Software 7.0
Zillya! Internet Security 1.1
Zondex Guard 5.4.2
ZoneAlarm Anti-spyware
ZoneAlarm Anti-Virus
ZoneAlarm Firewall
ZoneAlarm Firewall 10.1.079.000
ZoneAlarm Firewall Pro
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 10.2.064.000
ZoneAlarm Security Suite
ZoneAlarm Wireless Security
ZoneAlarm with Antivirus

لطفا برای دریافت مشاوره تخصصی و صادقانه و ضمانت اورجینال بودن لایسنس محصولات کسپرسکی را از وبسایت بنیان سافت تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم