لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2016 استاندارد

4,400,000 تومان

لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2008 اینترپرایز R2

5,500,000 تومان

لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2008 دیتاسنتر R2

5,500,000 تومان

لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2008 استاندارد R2

3,500,000 تومان

لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2012 استاندارد R2

1,595,000 تومان

لایسنس ویندوز سرور

ویندوز سرور 2012 دیتا سنتر R2

3,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
+
در انبار موجود نمی باشد
4,200,000 تومان
4,000,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد