بایگانی برچسب: کسپرسکی اندروید سکیوریتی

آموزش محافظت از دستگاه های تلفن همراه با استفاده از کد فعال سازی کسپرسکی اسمال آفیس

اندروید سکیوریتی در کسپرسکی اسمال آفیس

در این مقاله می خواهیم نحوه محافظت از دستگاه های تلفن همراه با استفاده از کد فعال سازی کسپرسکی اسمال آفیس را آموزش دهیم.

خطای ” 24 -” در هنگام نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” 24 -” در هنگام نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید را آموزش دهیم.

پشتیبانی کسپرسکی برای دستگاه های modified operating system شده

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم شرایط پشتیبانی کسپرسکی برای دستگاه های modified operating system شده را معرفی کنیم.

ناسازگاری کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید با Xposed Framework

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن مشکل ناسازگاری کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید با Xposed Framework را آموزش دهیم.

محدودیت های شناخته شده در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم محدودیت های شناخته شده در آنتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید را معرفی کنیم.

خطای ” پس از حذف کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید اتصال Wi-Fi کار نمی کند “

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طررف کردن خطای ” پس از حذف کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید اتصال Wi-Fi کار نمی کند “را آموزش دهیم.

نحوه بازیابی رمز عبور در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم نحوه بازیابی رمز عبور در آنتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید را آموزش دهیم.

خطای “پس از Restart دستگاه آنتی ویروس کسپرسکی شروع به کار نمی کند”

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم خطای “پس از Restart دستگاه آنتی ویروس کسپرسکی شروع به کار نمی کند.”را معرفی کنیم و مراحل بر طرف کردن آن را آموزش دهیم.

نحوه بازیابی (reset) رمز عبور آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال در محصولات کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم نحوه بازیابی (reset) رمز عبور آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

موارد استفاده از رمز عبور در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال در محصولات کسپرسکی

در این مقاله می خواهیک موارد استفاده از رمز عبور در آنتی ویروس کسپرسکی را معرفی کنیم.

خطای ” کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید پس از نصب کار نمی کند “

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم خطای ” کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید پس از نصب کار نمی کند “را معرفی کنیم و مراحل برطرف کردن آن را آموزش دهیم.

Internet Protection در دستگاه های Xiaomi در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

در این مقاله می خواهیم مشکلات Internet Protection در دستگاه های Xiaomi در آنتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید را معرفی کنیم و راه حل برطرف کردن آن را آموزش دهیم.