درونریزی برچسب پست از کسپرسکی اینترنت سکیوریتی شکست خورد

رفع اشکال در محصولات کسپرسکی

خطای ” وجود نرم افزار ناسازگار با آنتی ویروس ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای " وجود نرم افزار ناسازگار با آنتی ویروس " هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.