بایگانی برچسب: کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

عیب یابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

ابزار حذف برای کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 Web Console

ایزارها در کسپرسکس سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه استفاده از ابزار حذف برای کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 Web Console را آموزش دهیم.

ابزار klactgui برای عیب یابی از راه دور در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

ایزارها در کسپرسکس سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم ابزار klactgui برای عیب یابی از راه دور در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را معرفی و تنظیمات آن را آموزش دهیم.

نحوه استفاده از Google Cloud Messaging با استفاده از کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

MDM در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه استفاده از Google Cloud Messaging با استفاده از کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

گواهی iOS MDM APNs برای کسپرسکی موبایل در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

MDM در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه نصب و دریافت گواهی iOS MDM APNs برای کسپرسکی موبایل در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

افزونه های مدیریت برنامه برای کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 و Web Console

مدیریت هاست در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم افزونه های مدیریت برنامه برای کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 و Web Console را معرفی کنیم و لینک دانلود افزونه ها را ارائه کنیم.

برنامه هایی که می توانند از راه دور از طریق کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 آپدیت شوند

مدیریت هاست در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم برنامه هایی که می توانند از راه دور از طریق کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 آپدیت شوند را معرفی کنیم.

برنامه هایی که می توانند از راه دور از طریق کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 مدیریت شوند

مدیریت هاست در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم لیست برنامه هایی که می توانند از راه دور از طریق کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 مدیریت شوند را معرفی کنیم.

نحوه ارتقاء Node.js به نسخه 10.15.2 در وب کنسول کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

مدیریت سرور در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه ارتقاء Node.js به نسخه 10.15.2 در وب کنسول کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

اهمیت و جزئیات استفاده از پروتکل های امن در راه حل های شرکت کسپرسکی

اطلاعات کلی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم پارامترهای شبکه در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 برای تعامل با سرویس های خارجی را معرفی کنیم.

مجوز برای ویژگی های تکمیلی کسپرسکی سکیوریتی سنتر ورژن 11

لاسنس و فعال سازی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم مجوز برای ویژگی های تکمیلی کسپرسکی سکیوریتی سنتر ورژن 11 را معرفی کنیم.