با ما در ارتباط باشید

بی صبرانه منتظر شنیدن پیشنهادهای شما برای همکاری  هستیم.

تماس با بنیان سافت

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” title=”آدرس: ایران – تهران – بلوار کشاورز – خیابان کبکانیان – پلاک 3 – طبقه دوم واحد 10″ title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” title=”شماره تماس: 02188993186″ el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” title=”شماره تماس: 02188993496″ el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” title=”شماره تماس: 02188993497″ el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” title=”ایمیل: cooperation at bonyansoft dot com” el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box]