eset SAFETICA

محافظت از کسب وکار شما و جلوگیری از نشت اطلاعات و هزینه های جانبی آن

SAFETICA® - جلوگیری از نشت اطلاعات

تماس با ما

جلوگیری از نشت اطلاعات -DLP

Safetica -جلوگیری از نشت اطلاعات

جلوگیری از نشت اطلاعات ارزشمند

جلوگیری از دست دادن زمان و هزینه های غیر ضروری کارکنان

تمام راه های نشت اطلاعات را پوشش دهید

شناسایی روند و فعالیت های مشکوک

جلوگیری از پرداخت هزینه نشت اطلاعات

کاهش هزینه های پرسنل

ESET SAFETICA DATA LOSS PREVENTION
ESET SAFETICA DATA LOSS PREVENTION

نشت اطلاعات به صورت غیر عمدی از درون شبکه

نشت اطلاعات به صورت عمدی از درون شبکه توسط یک کارمند غیر ماهر

سرقت اطلاعات توسط یک شخص فنی و حرفه ای

سرقت اطلاعات توسط هکرها از خارج از شبکه یا بدافزارهای پیشرفته از درون شبکه

نمایش عملکرد safetica

در صورتی که هر گونه سوال یا در خواستی دارید با ما تماس بگیرید