بایگانی برچسب: کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

نحوه دریافت فایل نصب یا حذف فایل کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل نصب یا حذف فایل کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

اجرا کردن ماسک ها هنگام تنظیمات دامنه اسکن Anti-Cryptor در کسپرسکی ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه اجرا کردن ماسک ها هنگام تنظیمات دامنه اسکن Anti-Cryptor در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطای باز نشدن صفحات HTTPS در موزیلا فایرفاکس هنگام اجرای کسپرسکی ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای باز نشدن صفحات HTTPS در موزیلا فایرفاکس هنگام اجرای کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطا در اجرای RPC – حفاظت از شبکه ذخیره سازی در کسپرسکی برای ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن بر طرف کردن خطا در اجرای RPC – حفاظت از شبکه ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطا هنگام شروع real-time protection و on-demand scan tasks در کسپرسکی

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطا هنگام شروع real-time protection و on-demand scan tasks در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطای داخلی B4X706X هنگام کپی کردن پایگاه های داده از پوشه temp به پوشه آپدیت

حفاظت از ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای داخلی B4X706X هنگام کپی کردن پایگاه های داده از پوشه temp به پوشه آپدیت (خطای کد 706) را آموزش دهیم.

خطا هنگام به روزرسانی کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در ویندوز سرور 2003

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم راه حل برطرف کردن خطا هنگام نصب به روزرسانی کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در ویندوز سرور 2003 را آموزش دهیم.

از دست دادن مدیریت کسپرسکی زمانی که مجوزهای دسترسی سیستم اشتباه تنظیم شده است

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن مشکل از دست دادن مدیریت کسپرسکی زمانی که مجوزهای دسترسی سیستم اشتباه تنظیم شده است را آموزش دهیم.

نحوه فعال کردن ردیابی (tracing ) در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه فعال کردن ردیابی (tracing ) در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور 10 : اصلاحات مهم KB14272

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم اصلاحات مهم KB14272 در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور 10 را معرفی کنیم.

وظیفه Anti-Cryptor در کسپرسکی سکیوریتی برای شبکه ذخیره سازی

حفاظت از ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم وظیفه Anti-Cryptor در کسپرسکی سکیوریتی برای شبکه ذخیره سازی را معرفی کنیم.

حفاظت از EMC Isilon, IBM, Hitachi, Oracle Dell و… ذخیره سازی شبکه ICAP

حفاظت از ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه حفاظت از EMC Isilon, IBM, Hitachi, Oracle Dell و دیگر ذخیره سازی شبکه ICAP در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندور سرور را آموزش دهیم.