بایگانی دسته‌ی: عیب یابی کسپرسکی اندپوینت و نسخه های تحت شبکه

خطا “سیستم عامل با الزامات مطابقت ندارد” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطا “سیستم عامل با الزامات مطابقت ندارد” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم.

خطای در اتصال به سرور ثبت نام کنسول مدیریت کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی هنگام نصب

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای در اتصال به سرور ثبت نام کنسول مدیریت کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی هنگام نصب را آموزش دهیم.

نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی اسمال آفیس و ارسال آن ها به شرکت کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی و ارسال آن ها به شرکت کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای “بازکردن data vault ناموفق بود” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

خطای "بازکردن data vault ناموفق بود" در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای “بازکردن data vault ناموفق بود” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

عیب یابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.