بایگانی دسته‌ی: عیب یابی محصولات کسپرسکی

خطا “سیستم عامل با الزامات مطابقت ندارد” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطا “سیستم عامل با الزامات مطابقت ندارد” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم.

خطای در اتصال به سرور ثبت نام کنسول مدیریت کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی هنگام نصب

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای در اتصال به سرور ثبت نام کنسول مدیریت کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی هنگام نصب را آموزش دهیم.

نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی اسمال آفیس و ارسال آن ها به شرکت کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی و ارسال آن ها به شرکت کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای “بازکردن data vault ناموفق بود” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

خطای "بازکردن data vault ناموفق بود" در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای “بازکردن data vault ناموفق بود” در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه رمزگذاری داده ها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

عیب یابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل های ردیابی کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

نحوه ارتقاء Node.js به نسخه 10.15.2 در وب کنسول کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

مدیریت سرور در کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11

در این مقاله می خواهیم نحوه ارتقاء Node.js به نسخه 10.15.2 در وب کنسول کسپرسکی سکیوریتی سنتر 11 را آموزش دهیم.

نحوه دریافت فایل نصب یا حذف فایل کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه دریافت فایل نصب یا حذف فایل کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

اجرا کردن ماسک ها هنگام تنظیمات دامنه اسکن Anti-Cryptor در کسپرسکی ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم نحوه اجرا کردن ماسک ها هنگام تنظیمات دامنه اسکن Anti-Cryptor در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطای باز نشدن صفحات HTTPS در موزیلا فایرفاکس هنگام اجرای کسپرسکی ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای باز نشدن صفحات HTTPS در موزیلا فایرفاکس هنگام اجرای کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطا در اجرای RPC – حفاظت از شبکه ذخیره سازی در کسپرسکی برای ویندوز سرور

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن بر طرف کردن خطا در اجرای RPC – حفاظت از شبکه ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

خطا هنگام شروع real-time protection و on-demand scan tasks در کسپرسکی

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطا هنگام شروع real-time protection و on-demand scan tasks در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور را آموزش دهیم.

ساعت پاسخگویی در پیام رسان همه روزه 9 الی 23