بایگانی دسته‌ی: عیب یابی محصولات کسپرسکی

خطای ” Installation files are not signed ” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” Installation files are not signed ” در آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” شما یک دیسک با نرم افزار ناسازگار انتخاب کرده اید ” (سیستم فایل FAT32)

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای ” شما یک دیسک با نرم افزار ناسازگار انتخاب کرده اید ” در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” آپدیت ویندوز هنگام نصب Net Framework. ” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای ” آپدیت ویندوز هنگام نصب Net Framework. ” در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” نصب نشدن Net Framework 4.0. ” در هنگام آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم راه حل برطرف کردن خطای نصب نشدن Net Framework 4.0. در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” سرویس نصب ویندوز مشغول است ” درهنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای ” سرویس نصب ویندوز مشغول است ” درهنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم

خطای ” 27300 ” در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” 27300 ” در هنگام نصب یک آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” لود شدن فایل نصب ” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای “لود شدن فایل نصب” در آنتی ویروس Kaspersky را آموزش دهیم.

خطای”نرم افزار آپدیت شده است، اما فایل های نسخه قدیمی حذف نشده است”در کسپرسکی

رفع اشکال در محصولات کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم راه حل برطرف کردن خطای”نرم افزار آپدیت شده است، اما فایل های نسخه قدیمی حذف نشده است”در آنتی ویروس کسپرسکی را معرفی کنیم.

خطای “1714” در هنگام نصب کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم راه حل بر طرف کردن خطای 1714 در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای “برنامه نصب نشد” در کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل حل خطای “برنامه نصب نشد” در هنگام نصب محصول کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای” در هنگام نصب برنامه مشکلی پیش آمد” در کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم خطای” در هنگام نصب برنامه مشکلی پیش آمد” در آنتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی را معرفی کنیم.

خطای” نصب انجام نشد” در کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم خطای” The application was not installed. Your computer may be infected by viruses” در یک محصول کسپرسکی را معرفی کنیم.