بایگانی دسته‌ی: عیب یابی محصولات کسپرسکی

خطای داخلی B4X706X هنگام کپی کردن پایگاه های داده از پوشه temp به پوشه آپدیت

حفاظت از ذخیره سازی در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم مراحل بر طرف کردن خطای داخلی B4X706X هنگام کپی کردن پایگاه های داده از پوشه temp به پوشه آپدیت (خطای کد 706) را آموزش دهیم.

خطا هنگام به روزرسانی کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در ویندوز سرور 2003

رفع اشکال در کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

در این مقاله می خواهیم راه حل برطرف کردن خطا هنگام نصب به روزرسانی کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در ویندوز سرور 2003 را آموزش دهیم.

خطای ” وجود نرم افزار ناسازگار با آنتی ویروس ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” وجود نرم افزار ناسازگار با آنتی ویروس ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” ۱۳۱۶ ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” 1316 ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” انجین فیلتر پایه یافت نشد ” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” انجین پایه یافت نشد ” در آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای Cannot connect to My Kaspersky portal در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای Cannot connect to My Kaspersky portal در هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” کامپیوتر شما ممکن است آلوده باشد” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” آلودگی فعال کامپیوتر شما ممکن است آلوده باشد” در آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای” فضای هارد دیسک برای نصب آنتی ویروس کسپرسکی کافی نیست.”

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای” فضای هارد دیسک برای نصب آنتی ویروس کسپرسکی کافی نیست.”را آموزش دهیم.

خطای “نمیتوان به سرور نصب برنامه وصل شد” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم راه حل برطرف کردن خطای “نمیتوان به سرور نصب برنامه وصل شد” در آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” 2771 ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” 2771 ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” فایل های نصب خراب شده اند ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحلد برطرف کردن خطای ” فایل های نصب خراب شده اند ” هنگام نصب آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.

خطای ” شما حق انجام این عملیات را ندارید ” در آنتی ویروس کسپرسکی

رفع اشکال کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم مراحل برطرف کردن خطای ” شما حق انجام این عملیات را ندارید ” در آنتی ویروس کسپرسکی را آموزش دهیم.