درونریزی برچسب پست از کسپرسکی شکست خورد

فعال سازی و تهیه کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور

ویژگی های کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در نسخه های آنتی ویروس کسپرسکی

در این مقاله می خواهیم ویژگی های کسپرسکی سکیوریتی برای ویندوز سرور در نسخه های مختلف آنتی ویروس کسپرسکی را معرفی کنیم.
رفع اشکال کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

نحوه جمع آوری traces برای عیب یابی در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه جمع آوری traces برای عیب یابی در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی را آموزش دهیم.
رفع اشکال کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

نحوه ایجاد فایل های ردیابی در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی با استفاده از کلیدهای رجیستری

هنگام ایجاد درخواست برای پشتیبانی فنی، باید فایل ردیابی را پیوست کنید.آموزش ایجاد یک فایل ردیابی با استفاده از کلید های رجیستریاطمینان حاصل کنید که حساب کاربری شما دارای مجوزهای مدیریتی است.آرشیو KES11_trace_on_off.zip را دانلود کنید و فایل ها را از آن extract کنید.ردیابی را فعال کنید برای انجام...
رفع اشکال کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

پیام های پاپ آپ دسترسی مسدود شده کاربران به دستگاه ها در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم پیام های پاپ آپ دسترسی مسدود شده کاربران به دستگاه ها در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی را معرفی کنیم.
رفع اشکال کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

خطای ” 1714 ” هنگام نصب کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

پس از حذف برنامه قدیمی و نصب نسخه جدید، شما ممکن است یک خطا با متن Error 1714 The older version of Kaspersky Endpoint Security cannot be removed را دریافت کنید.دلیلتنظیم رابط برنامه نمایش در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی غیرفعال است.راه حلقبل از حذف برنامه مراحل زیر را انجام...
کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی Data Encryption

بازگرداندن سیستم از نسخه پشتیبان به دیسک رمزگذاری شده با کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه بازگرداندن سیستم از نسخه پشتیبان به دیسک رمزگذاری شده با کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی را آموزش دهیم.
کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی Data Encryption

محدودیت های ” CSC ” هنگام استفاده از رمز گذاری در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم محدودیت های " CSC " هنگام استفاده از رمز گذاری در آنتی ویروس کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی را معرفی کنیم.
کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی Data Encryption

توصیه های عمومی برای رمزگذاری درایو SSD در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم توصیه های عمومی برای رمزگذاری درایو SSD در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی را انجام دهیم.
کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی Data Encryption

اضافه کردن درایور رمزگذاری در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی در محیط ریکاوری ویندوز

در این مقاله می خواهیم مراحل اضافه کردن درایور رمزگذاری در آنتی ویروس کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی در محیط ریکاوری ویندوز را آموزش دهیم.
کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی Data Encryption

آپدیت سیستم عامل در کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی که توسط FDE رمزگذاری شده است.

در این مقاله می خواهیم نحوه آپدیت سیستم عامل در آنتی ویروس کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی که توسط FDE رمزگذاری شده است را آموزش دهیم.