بایگانی دسته‌ی: راهنمای نصب کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی و نسخه های تحت شبکه

نحوه فعال کردن تشخیص ریسک پذیری در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

فعال کردن تشخیص ریسک پذیری در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه فعال کردن تشخیص ریسک پذیری در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

محافظت از رمزگذاری فایل ها توسط مالورها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

محافظت از رمزگذاری فایل ها توسط مالورها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه محافظت از رمزگذاری فایل ها توسط مالورها در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

مسدود کردن آگهی های تبلیغاتی در وب سایت ها با استفاده از Anti-Banner در اسمال آفیس

مسدود کردن آگهی های تبلیغاتی در وب سایت ها با استفاده از Anti-Banner در اسمال آفیس

در این مقاله می خواهیم نحوه مسدود کردن آگهی های تبلیغاتی در وب سایت ها با استفاده از Anti-Banner در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم

جلوگیری از نصب برنامه های ناخواسته به وسیله مدیریت برنامه در کسپرسکی اسمال آفیس

جلوگیری از نصب برنامه های ناخواسته به وسیله مدیریت برنامه در کسپرسکی اسمال آفیس

در این مقاله می خواهیم نحوه جلوگیری از نصب برنامه های ناخواسته به وسیله مدیریت برنامه در کسپرسکی اسمال آفیس را آموزش دهیم.

اعلان ها در مورد آسیب پذیری ها در شبکه های Wi-Fi در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

اعلان ها در مورد آسیب پذیری ها در شبکه های Wi-Fi در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه فعال کردن و غیر فعال کردن اعلان ها در مورد آسیب پذیری ها در شبکه های Wi-Fi در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم.

نحوه فعال سازی و استفاده از System Watcher در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

فعال سازی و استفاده از System Watcher در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه فعال سازی و استفاده از System Watcher در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم.

آموزش نحوه استفاده از فایروال در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

استفاده از فایروال در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این دمقاله می خواهیم نحوه استفاده از فایروال در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

آموزش تنظیمات آنتی ویروس وب در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

تنظیمات آنتی ویروس وب در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی

در این مقاله می خواهیم نحوه انجام تنظیمات آنتی ویروس وب در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی را آموزش دهیم.

نحوه استفاده از کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی برای جلوگیری از جمع آوری داده ها

نحوه استفاده از کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی برای جلوگیری از جمع آوری داده ها

در این مقاله می خواهیم نحوه استفاده از کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی برای جلوگیری از جمع آوری داده ها را آموزش دهیم.

آموزش نحوه تنظیمات حفاظتی وبکم در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

آموزش تنظیمات حفاظتی وبکم در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه تنظیمات حفاظتی وبکم در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

آموزش تنظیمات حقوق برنامه و لیست منابع محافظت شده در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

تنظیمات حقوق برنامه و لیست منابع محافظت شده در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه تنظیمات حقوق برنامه و لیست منابع محافظت شده در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.

آموزش نحوه تنظیمات پیشگیری از سوء استفاده خودکار در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

تنظیمات پیشگیری از سوء استفاده خودکار در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6

در این مقاله می خواهیم نحوه تنظیمات پیشگیری از سوء استفاده خودکار در کسپرسکی اسمال آفیس سکیوریتی 6 را آموزش دهیم.